Svatovítskou dílnu založily dvě absolventky PedfUK – Barbora Vávrová a Magdaléna Waageová
v únoru roku 1999 pro radost sobě i ostatním.

 

Dílna funguje jako:
1) kulturní centrum, jehož hlavní náplní je pořádání pravidelných celoročních kurzů
z oblasti výtvarného umění a uměleckých řemesel (keramické a výtvarné
techniky, kresba, malba, textilní techniky, výroba proutěného zboží...),
2) keramická dílna, kde se věnujeme volné tvorbě (viz níže – Výtvarníci ze Svatovítské dílny)
a tvorbě užité (výroba nádobí na zakázku, keramické dárky pro firmy,
zahradní keramika).

V dílně pracují a učí tři stálí výtvarníci-keramičky: Bára Vávrová, Magda Waageová, Lea Komárková.
V průběhu let se k nám občas vrací i dva externisté: keramička Klára Plieštiková a malířka Vendula Březinová.

Výtvarníci ze Svatovítské dílny:

BÁRA VÁVROVÁ (1968)
Vystudovala pedagogickou fakultu UK – obor výtvarná výchova a část filosofické fakulty
– obor Dějiny umění. Od 1. třídy chtěla být hrnčířkou. Keramické tvorbě se věnuje souvisle 15 let.
Zúčastnila se několika keramických sympozií a kurzů (Koněšín u Třebíče, SPŠ keramická Bechyně).
Je členkou výtvarného sdružení ASPIK. Žije v Praze.
Výstavy:
• Galerie Chodovská tvrz – 2002 (s M. Waageovou)
• Galerie Vodárenská věž – Tábor 2002 (s B. Smržovou)
• Galerie a kavárna U Božích mlýnů – 2003 (Sdružení ASPIK)
• Galerie Chvalská tvrz – Horní Počernice 2003 (Sdružení ASPIK)
• Kavárna U houpacího koně – Praha 2004 (Sdružení ASPIK)

       

MAGDALÉNA WAAGEOVÁ (1968)
Žije a pracuje v Praze 6, kde má i svou keramickou dílnu. Současně také učí angličtinu
na fakultě architektury ČVUT. Více informací o této výtvarnici najdete na www.waagemg.cz


LEA KOMÁRKOVÁ (1965)
Narozena v roce 1965 v Ostravě.
Roku 1989 ukončila studia na PEF VŠZ v Praze.
Od roku 2002 se věnuje zejména užité keramice, od roku 2007 i šperku.
Pátým rokem vede kurzy keramických a výtvarných technik ve Svatovítské dílně v Praze 6 - Dejvicích.
Po absolvování půlročního rekvalifikačního studia se věnuje návrhům a realizacím malých zahrad.
Info: komarkova.lea@seznam.cz, tel.: 723 060 217

    
© Svatovítská dílna, Barbora Vávrová, 737 984 109, bav@atlas.cz